Záruka pro Váš vůz

Společnost DAVO CAR s.r.o. je VIP partnerem společnosti DEFEND Car Protect, a proto Vám můžeme nabídnout ty nejvýhodnější podmínky pro sjednání plnohodnotné záruky pro Váš vůz až na 36 měsíců na mechanické a elektrické závady.

Informujte se u našich prodejců o možnostech získání záruky na Váš vůz zcela ZDARMA! 

V případě pozdější reklamace technické vady způsobené opotřebením, či náhlým selháním některé ze součástí vozu, jsou pak takoví klienti velmi nemile překvapeni zjištěním, že na takovou závadu nelze uplatnit reklamační nárok a vzniká velký problém, který znamená pro kupujícího další, mnohdy nemalé náklady spojené s opravou vozu. U použitého zboží, jako je mimo jiné i osobní automobil, totiž zodpovídá prodávající ze zákona pouze za takzvané skryté vady, které musí prokazatelně existovat již v okamžiku prodeje.

Autocentrum DAVO CAR nabízí svým zákazníkům 5 základních typů záruk na ojetá vozidla:

Záruka DAVO CAR Advantage

 

 


Vstupní podmínky

DAVO CAR Plus lze uzavřít pro ojetá motorová vozidla do 3.500 kg, která ke dni uzavření pojistné smlouvy splňují kryté body záruk.


Postup při pojistné události:

1. Nahlášení škodné / pojistné události nejpozději do 7 dnů od vzniku poruchy na telefonní číslo +420 233 103 111.

2. Je-li vozidlo pojízdné, poskytne pojistitel pojištěnému adresu a kontaktní údaje nejbližšího autorizovaného opravce. Pojištěný musí do 5 dnů od obdržení těchto údajů dopravit vozidlo na prohlídku.

3. Opravce stanoví odhadovanou cenu opravy - poté požádá o schválení opravy prostřednictvím telefonu nebo online systému. U menších oprav bude oprava schválena nebo zamítnuta do 1 hodiny, u rozsáhlé opravy do 24 hodin.

4. Obvykle je pojistné plnění poskytnuto přímo autorizovanému opravci. Není-li tento způsob možný, předloží pojištěný pojistiteli originál faktury za opravu s autorizačním číslem a pojistné plnění bude pojištěnému vyplaceno do 15 dnů.


Záruční programy DAVO CAR jsou součástí pojištění mechanických a elektrických poruch motorových vozidel DEFEND Car Protect. Poskytovatelem a správcem pojištění DEFEND Car Protect v České republice je společnost DEFEND FINANCE s.r.o. 


 


 

Až 20 vozů 4x4

Odběr novinek

Odběr novinek

Nenechte si ujít naše novinky a akční nabídky!

X