Stanice měření emisí

sme.png (55 KB)

1. 12. 2023 jsme otevřeli STANICI MĚŘENÍ EMISÍ.

Změříme emise DIESEL nebo BENZIN vašeho osobního nebo užitkového vozu.

Máme oprávnění měřit vozidla kategorie M1, N1, M2 a N2.

Výsledkem testu je státem schválený protokol o výsledku měření emisí.

Přijeďte do naší provozovny autoservisu DAVO CAR, parkoviště pro zákazníky SME je společné s parkovištěm pro autoservis.

Objednejte se na měření emisí

Emise měříme na počkání, je ale důležité se předem telefonicky nebo online objednat přímo u technika.

Obratem vás kontaktujeme a potvrdíme vhodný termín.

Nebo kontaktujte přímo naše techniky.

734 785 472

Ceník měření emisí

Položka Cena
Měření emisí zážehových motorů (benzín) 700 Kč
Měření emisí vznětových motorů (nafta) 900 Kč
Opakované měření do 30 dnů od vydání protokolu 250 Kč
Opakované měření po 30 dnech od vydání protokolu plná cena

Ceny za prohlídky jsou včetně DPH 21%.

Otevírací doba měření emisí

Pondělí

-

Pátek

8

-

17:30 hod

Co je potřeba dodat k měření emisí

K tomu, abychom vám změřili emise na kterémkoli osobním nebo užitkovém voze, budeme potřebovat pouze malý a velký technický průkaz. Vždy originál.

Identifikace vozidla

Kontroluje se shoda skutečného provedení a identifikačních údajů (VIN, není-li, pak výrobní číslo podvozku vozidla, výrobní štítek, typ motoru) vozidla s údaji uvedenými v technickém průkazu a v osvědčení o registraci vozidla, případně s jinou dokumentací k vozidlu.

Vizuální kontrola

Provede se kontrola skupin a dílů ovlivňujících tvorbu emisí škodlivin. Posuzujeme úplnost a těsnost příslušných soustav, těsnost motoru, nepřípustné modifikace a nepřiměřené opravy. Kontrola ostatních zařízení určených ke snižování emisí se provede v rozsahu stanoveným výrobcem vozidla. S ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků STK a SME je nezbytné před zahájením měření zkontrolovat motor vozidla a jeho příslušenství z hlediska jeho technického stavu, úplnosti, úniků provozních médií, stavu rotujících součástí, řemenic, řemenů, ventilátorů a dalších pomocných pohonů.

Diagnostika systému řízení motoru

Kontrola paměti závad a readness kódů. Výsledek kontroly paměti závad řízení motoru se u vozidel s OBD zjišťuje vždy on-line přenosem. Diagnostika se prioritně provádí při motoru běžícím ve volnoběhu, ale v případě problémů s komunikací je možné ji alternativně provést při stojícím motoru a zapnutém zapalování.

Co je to Readiness kód?

Readiness kód je stavové číslo označující stavy jednotlivých komponent ovlivňujících spalování. Česky řečeno je to taková sjetina důležitých hodnot, kdy je hned přesně vidět jestli je vše OK (samé 0) nebo něco špatně (někde je 1). Kód je osmimístný a význam jednotlivých míst následuje:

  • 1 - zpětné vedení výfukových plynů
  • 2 - vyhřívání lambda-sondy
  • 3 - lambda-sonda
  • 4 - klimatizace
  • 5 - systém sekundárního přívodu vzduchu
  • 6 - odvětrávání palivové nádrže
  • 7 - vyhřívání katalyzátoru
  • 8 - katalyzátor

Readiness 00000010 tedy znamená závada ve vyhřívání katalizátoru...

Měření koncentrací škodlivých složek a kouřivosti

Snímání otáček motoru, kontrola regulace volnoběhu, měření při zvýšeném volnoběhu.