Dotace EU

CS_Financováno_Evropskou_unií_PANTONE_PANTONE.jpg (36 KB)

Projekt „Pořízení FV systému s akumulací pro společnost DAVO CAR, s.r.o.“ CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000215 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 300 kWp (včetně akumulace s kapacitou 300 kWh) sloužící zejména pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.


IMG_2832.jpg (270 KB)

foto2.jpg (328 KB)


Název projektu: Projekt Akumulace elektrické energie DAVO OIL, s. r. o. pro elektromobilitu

Žadatel: DAVO OIL, s. r. o.

Termín realizace: 21. 7. 2020 – 21.5.2021

Způsobilé výdaje: 4 309 730 Kč

Dotace: 3 016 811 Kč


Projekt řeší pořízení bateriového úložiště (240 kWh) včetně SW a automatického ovládání pro skladování elektrické energie a vyrovnávání energetické bilance v okamžiku, kdy výrazně naroste spotřeba v nepravidelných cyklech.

Cílem je optimalizace provozních nákladů, vyvažování zátěže na přípojce a ekonomický i inovační pokrok v rozvoji firmy v oblasti hospodaření s energií.

Projekt je realizován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), za finanční podpory EU.


dotace_eu.jpg (394 KB)