Pojištění STK

header-2.jpg (85 KB)

V případě, že Vaše auto neprojde technickou kontrolou, uhradíme za Vás náklady na opravu či výměnu součástek, aby mohlo být Vaše auto způsobilé k dalšímu provozu.

Pojištění DAVO STK Vás ochrání před nečekanými výdaji spojenými s neúspěšnou technickou kontrolou.

„Pojištění se sjednává pro případ vzniku fyzikální, mechanické nebo elektrické závady kryté součástky, která vyžaduje opravu nebo výměnu, aby mohlo být pojištěné vozidlo prohlášeno za způsobilé dalšímu provozu.“

Která vozidla lze pojistit?

  • osobní (kategorie M1, N1) do 3500 kg
  • disponující platným Technickým průkazem prokazujícím způsobilost k provozu s lhůtou pro provedení technické prohlídky delší než 2 měsíce od uzavření pojistné smlouvy
  • ne starší 15 let s max. 300 000 najetými km

Klíčové informace

  • Délka pojistné smlouvy 2 roky. U vozidel mladších než 24 měsíců až 4 roky.
  • Pojistná doba začíná plynout 30 dní před uplynutím lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky
  • Pojistná doba končí 30 dní po uplynutí lhůty pro provedení pravidelné TP či dnem vystavení potvrzení, že pojištěné vozidlo je způsobilé k dalšímu provozu
  • Limit pojistného plnění je 50 000 Kč
  • Jedna pojistná událost, která může zahrnovat selhání více krytých součástek
  • Bez omezení najetých km v průběhu trvání smlouvy
  • Bez spoluúčasti

Údaje obsažené na této stránce mají pouze obecný informativní charakter.

Podmínky sjednání pojištění STK u konkrétního vozu se mohou lišit. Výpočet kalkulace pojištění STK závisí na konkrétních vstupních údajích, tzn. stářím a nájezdu konkrétního vozu v závislosti na zvoleném obchodním partnerovi.

Konkrétní informace o pojištění STK obdrží zájemce na vyžádání nebo při prohlídce vozidla. Veškerá zobrazená data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k obecnému informačnímu účelu. Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

Tato nabídka je volitelná, nákup vozu není podmíněn poskytnutím této služby.